تبلیغات
Twenty One Pilots - متن و ترجمه ی آهنگ Heathens
Twenty One Pilots - متن و ترجمه ی آهنگ Heathens
اولین سینگل آلبوم فیلم جوخه خودکشی (Suicide Squad) از بند بیست و یک خلبان (Twenty One Pilots)
و سومین آهنگ آلبوم
سبک: Rap Rock

As I was writing the song I was like, I want this song to be a Twenty One Pilots song first. And I want it to resonate with our fans and make sense at our show. Even though the themes in the movie inspired the beginning of it, as the lyrics came together, and as the song came together, I realized, like, this was our song.

— Tyler Joseph

انتشار دوم: 4 مرداد 1395
انتشار سوم: 25 خرداد 1396


[Chorus]
All my friends are heathens, take it slow
همه ی دوستان من کافرن، آروم باش
Wait for them to ask you who you know
صبر کن تا ازت بپرسن چه کسی رو میشناسی
Please don't make any sudden moves
لطفا کاری رو بدون فکر انجام نده
You don't know the half of the abuse
تو نصف خوار شدن رو نمیدونی
All my friends are heathens, take it slow
همه ی دوستان من کافرن، آروم باش
Wait for them to ask you who you know
صبر کن تا ازت بپرسن چه کسی رو میشناسی
Please don't make any sudden moves
لطفا کاری رو بدون فکر انجام نده
You don't know the half of the abuse
تو نصف خوار شدن رو نمیدونی


[Verse 1]
Welcome to the room of people
به اتاق مردمی خوش امدی
Who have rooms of people that they loved one day
کسانی که اتاقی هایی دارند برای اونهایی که روزی عاشقشون بودن
Docked away
دور موندن
Just because we check the guns at the door
فقط چون ما دم در اسلحه ها رو چک میکنیم
Doesn't mean our brains will change from hand grenades
به این معنی نیست که از بمب دستی ها صرفه نظر کردیم You lovein' the psychopath sitting next to you
تو عاشق روانی هستی که کنارت نشسته
You lovein' the murderer sitting next to you
تو عاشق قاتلی هستی که کنارت نشسته
You'll think, "How'd I get here, sitting next to you?"
تو فکر می کنی "چجوری من امدم اینجا، نشستم کنارت؟
But after all I've said, please don't forget
ولی بلاخره من بهت میگم، لطفا یادت نره
[Chorus]

[Verse 2]
We don't deal with outsiders very well ما با خارجی ها خوب کنار نمیایم They say newcomers have a certain smell اونها میگن تازه واردا همشون یه بوییو میدن You have trust issues, not to mention تو نمیتونی اعتماد کنی، ذکرش نکن They say they can smell your intentions اونها میگن میتونن نیت هاتو بو کنن You're loving on the freakshow sitting next to you تو عاشق دمدمی مزاجی هستی که کنارت نشسته You'll have some weird people sitting next to you تو کنار چندتا آدم عجیب نشستی You'll think “How did I get here, sitting next to you?"
تو فکر می کنی "چجوری من امدم اینجا، نشستم کنارت؟ But after all I've said, please don't forget
ولی بلاخره من بهت میگم، لطفا یادت نره
 (Watch it, watch it) (مراقبش باش)

[Chorus]

[Bridge]
All my friends are heathens, take it slow
همه ی دوستان من کافرن، آروم باش
(Watch it) (مراقبش باش)
Wait for them to ask you who you know
صبر کن تا ازت بپرسن چه کسی رو میشناسی
(Watch it)
(مراقبش باش)
All my friends are heathens, take it slow همه ی دوستان من کافرن، آروم باش
(Watch it) (مراقبش باش)
Wait for them to ask you who you know
صبر کن تا ازت بپرسن چه کسی رو میشناسی
(Watch it)
(مراقبش باش)

[Verse 3]
Why'd you come, you knew you should have stayed
چرا امدی؟ تو میدونستی که باید سر جات میموندی
(It's blasphemy) (این توهین به مقدساته)
I tried to warn you just to stay away
من سعی کردم بهت هشدار بدم که دور بمونی
And now they're outside ready to bust
و حالا اونا امدن بیرون، تا نابود کنن
It looks like you might be one of us
حالا مثل اینکه تو میتونی یکی از ما باشی

Tags: کافران
Time پنجشنبه 25 خرداد 1396 12:10 ق.ظ Write Whisperer . Comment() |
نمایش نظرات 1 تا 30
s]