تبلیغات

twenty one pilots

Twenty One Pilots - متن و ترجمه همه آهنگ ها
we want to make people think

متن و ترجمه همه آهنگ ها

شنبه 28 اسفند 1395 10:25 ب.ظ

نویسنده : psycho -
Blurry face
متن وترجمه heavydirtysoul
متن وترجمه Stressed Out
متن وترجمه Ride
متن وترجمه Fairly Local
متن وترجمه Tear In My Heart
متن وترجمه Lane Boy
متن وترجمه The Judge
متن وترجمه Doubt
متن وترجمه Polarize
متن وترجمه We Don't Believe What's on TV
متن وترجمه Message Man  بخش دوم متن و ترجمه
متن وترجمه Hometown
متن وترجمه Not Today
متن وترجمه Goner

Vessel
متن وترجمه Ode To Sleep
متن وترجمه Holding On To You  بخش دوم متن و ترجمه
متن وترجمه Migraine 
متن وترجمه House Of Gold
متن وترجمه Car Radio
متن وترجمه Semi-Automatic
متن وترجمه Screen
متن وترجمه The Run And GO
متن وترجمه Fake You Out
متن وترجمه Guns For Hands
متن وترجمه Trees
متن وترجمه Truce

Regional At Best

متن وترجمه Guns For Hands
متن وترجمه Holding On To You بخش دوم متن و ترجمه
متن وترجمه Ode To Sleep
متن وترجمه Slow Town
متن وترجمه Car Radio
متن وترجمه Forest
متن وترجمه Glowing Eyes
متن وترجمه Kitchen Sink
متن وترجمه Anathema
متن وترجمه Lovely
متن وترجمه Ruby
متن وترجمه Trees
متن وترجمه Be Concerned
متن و ترجمه Clear
متن وترجمه House Of Gold


Twenty One Pilots (Self Titled)

متن وترجمه Implicit Demand For Proof
متن وترجمه The Pantaloon
متن وترجمه Addict With A Pen
متن وترجمه March To The Sea
متن وترجمه Friend , Please
متن وترجمه Johnny Boy
متن وترجمه Oh , Ms. Believer
متن وترجمه Air Catcher
متن وترجمه Trapdoor
متن وترجمه A Car , A torch , A Death
متن وترجمه Taxi Cab
متن وترجمه Before You Start Your Day
متن وترجمه Isle Of Flightless Birds


No Phun Intended
متن و ترجمه blasphemy 
متن و ترجمه Drown
متن و ترجمه Hole In The Ground
متن و ترجمه Taken By Sleep
متن و ترجمه I Want To Know
متن و ترجمه Just Like Yesterday
متن و ترجمه Never Change
متن و ترجمه Prove Me Wrong
متن و ترجمه Realize That It's Gone
متن و ترجمه Tonight
متن و ترجمه Falling Too
متن و ترجمه Whisper
متن و ترجمه Tb Saga
متن و ترجمه Where Did We Go
متن و ترجمه I'm A Goner

 
Singles
متن و ترجمه Heathens
متن و ترجمه Cancer


دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: یکشنبه 2 مهر 1396 01:28 ب.ظ